Hovedsiden   Tjenester   Referanser   NSSB   Bilder   Kontakt  
 
   
 
 

 


 
 


 

Sikkerhet og beredskap AS kan tilby følgende:Brannvernkurs:

 • Brannvernlederkurs i 2 dager
 • Brannvernleder oppdatering 1 dag
 • Sikkerhetskurs i brannvern 1 dag
 • Praktisk slokkerkurs i 2 timer
 • Grunnkurs i brannvern
 • Forsterket brannvern


Industrivern:

 • Grunnopplæring industri 12 timer kl 3 og 4 bedrifter
 • Grunnopplæring industri 24 timer kl 1 og 2 bedrifter
 • Orden og sikring: 7 timer
 • Redningsledelse: 1 dag/2-3 dager
 • Innsatsledelse (offentlig, KBO, industrivern)
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse i samarbeid med oppdragsgiver
 • Sikker jobbanalyse i samarbeid med oppdragsgiver
 • Oppdateringer
 • Tilrettelegging av øvelser

  Kursene gjennomføres i henhold til NSO’s retningslinjerRøyk- og kjemikalievern:

 • Grunnkurs i røykdykking, offentlig, industri og energiforsyning
 • Oppdatering i røykdykking
 • Kjemikaliedykk
 • Røykdykkerledelse


Beredskap:

 • Redningsledelse: 1-3 dager i samarbeid med oppdragsgiver
 • Krisehåndtering og ledelse
 • Opptreden på skadested

  Kursene gjennomføres i henhold til offentlige regelverk, KBO, NSO, m. fl.


Førstehjelpskurs:

 • Grunnkurs i førstehjelp: 1 dag
 • Grunnkurs i førstehjelp: 2 – 3 dager
 • Grunnkurs i førstehjelp: 4 timers repetisjon
 • Grunnkurs i førstehjelp, barn
 • Grunnkurs i trafikal førstehjelp
 • Hjertestarterkurs

  Kursene gjennomføres i henhold til NSO’s retningslinjer, samt annet offentlig regelverk


Energiforsyningskurs:

 • Sikkerhetskurs 1 dag: Repetisjon av de viktigste forskriftene, sikkerhetskultur, brannulykker og skader og praktisk øvelse
 • Sikkerhetskurs i 2 dager: Repetisjon av sikkerhetskultur, håndtering av ulykker, varsling og informasjon, krisereaksjoner, enkel innsatsledelse og praktisk øvelse
 • Lokal beredskap og innsatsledelse i 3 dager: Sikkerhetskultur, skader og skadebilde, risikovurdering, innsatsledelse og praktisk øvelse


Andre spesialkurs:

 • Sertifiseringskurs varme arbeider: 1 dag
 • Sertifiseringskurs håndslukkere, kategori rød: 1 dag
 • Sertifiseringskurs håndslukkere, kategori grønn: 5 dager
 • Fysisk sikring, innbrudd og trusler

  I tillegg kan kurs spesialsammensettes ut fra kundens behov.


Andre tjenester:

 • Risiko- og tilstandsvurdering
 • Intern-kontroll
 • HMS-system
 • Arbeidsmiljø kurs
 
 
 

Utviklet av: Roger Klippenberg for NSSB. | Designet av Steffen Falk Andersen. | Alle rettigheter forbeholdt NSSB © 2007 - 2018 | Siden sees best med IE 7+.